Hoạt động chia sẻ yêu thương 2

  • BLOG
  • 02/09/2020
  • 1725
  • 0
Tiếp nối hành trình Hoạt động chia sẻ yêu thương ngày thứ 2

- Sau 100 phần quà phát cho bà con ngày đầu , Long Thịnh tiếp tục ngày thứ 2 với 130 Phần quà cho các cô chú anh chị .

- Xin cám ơn các anh chị đã dành thời gian hỗ trợ Long Thịnh phát quà trong ngày thứ 2 2/9/2020.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

- Cho đi là sẽ còn mãi - hãy tạo phước báu giúp ích cho xã hội <3

Ý kiến bạn đọc